நீங்கள் தசமபாகம் கொடுக்க முடியாதபோது என்ன செய்வது
கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவரும் பணம் பற்றியம் பணம் வைத்திருப்பவர்கள் பற்றியும் சிந்திக்கிறோம்.


அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், அவர்கள் என்ன முதலீடு செய்கிறார்கள், கடனை இவ்வளவு விரைவாக எவ்வாறு செலுத்தினார்கள், பட்ஜெட்டை எவ்வாறு செய்கிறார்கள், … போன்றவை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.


இங்கே உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்றால் மக்கள் தங்களுக்குள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள், "அவர் நிதி ரீதியாக என்ன செய்கிறாரோ அது வெளிப்படையாகவே செயல்படுகிறது. நான் என்ன செய்கிறேனோ அது வேலை செய்யவில்லை. நான் அவருடைய உத்திகளைப் பயன்படுத்தினால்,அவருக்கு கிடைத்த  முடிவுகளை நானும் பெறுவேன். ”


அதுநல்லது! அப்படி நினைப்பதில் தவறில்லை, உண்மையில், அந்த அணுகுமுறையை எடுக்க உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன்!


ஆனால் இங்கே மக்கள் இதை மறக்கிறார்கள்:


அவர்கள் தவறான விஷயங்களைத் தேடுகிறார்கள்


ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் ஏற்க விரும்பாத உண்மை இதோ:


சந்தேகத்தின் நிழல் இல்லாமல், பண வெற்றிக்காக அமைத்துள்ள ஒரு விஷயம் தசமபாகம்.


சொல்வதை கேளுங்கள் -


இதைப் படிக்கும் உங்களில் பெரும்பாலோர் தசமபாகம் என்றால் என்னவென்று தெரியும், இது உங்கள் வருமானத்தின் முதல் 10% கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான எளிய செயல்.


ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பணம் பெறும்போது, ​​நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்த உங்கள் உள்ளூர் தேவாலயத்திற்கு முதல் 10% ஐ தசமபாகம் செய்கிறீர்கள்.


இது தேவாலயத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் அதை இயங்க செய்யவும்  நோக்கிச் செல்கிறது.


தசமபாகம் செய்ய உறுதியளித்தவர்களுக்கு நடப்பது.


  • எந்தவொரு கட்டணத்தையும் ஒருபோதும் தவறவிடுவதில்லை  அல்லது தாமதப்படுவதில்லை.
  • ஒருபோதும் தேவைகளை சந்திக்க சிரமப்படவதில்லை.
  • பணத்தின் காரணமாக ஒருபோதும் மன அழுத்தமோ, கவலையோ, தூக்கமோ இழக்கப்படுவதில்லை.
  • பெரிய நிதி பற்றாக்குறைகள்இருப்பதில்லை.
  • கடனை அடைத்தது, வருமானத்தை அதிகரித்தது மற்றும் நிதி வரையறைகளை உருவாக்கும்.

பணம் இறுக்கமான  நேரங்கள் இருக்கும்?


ஆனால் அந்த “காலங்கள்” மிகக் குறுகியவையாக இருக்கும்.


தசமபாகம் செய்யும்போது வேதாகமம் அளித்த வாக்குறுதிகள் நடக்கும்.


மல்கியா 3:10,11 "என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படித் தசமபாகங்களையெல்லாம் பண்டசாலையிலே கொண்டுவாருங்கள்; அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து, இடங்கொள்ளாமற்போகுமட்டும் உங்கள்மேல் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்கமாட்டேனோவென்று அதினால் என்னைச் சோதித்துப் பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பூமியின் கனியைப் பட்சித்துப் போடுகிறவைகளை உங்கள் நிமித்தம் கண்டிப்பேன்; அவைகள் உங்கள் நிலத்தின் பலனை அழிப்பதில்லை, வெளியிலுள்ள திராட்சக்கொடி பழமில்லாமற்போவதுமில்லை என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்."


வேதாகமம் இவ்வாறு கூறுகிறது, “உங்கள் முழு தசமபாகத்தையும் ஆலய கருவூலத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள், அதனால் எனது ஆலயத்தில் ஏராளமான ஏற்பாடுகள் இருக்கும். இதில் என்னைச் சோதித்துப் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தைத் திறக்கவில்லையா என்று பாருங்கள், உங்கள் கனவான கனவுகளுக்கு அப்பால் ஆசீர்வாதங்களை ஊற்றுவேன். ”

மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பு பின்வருமாறு கூறுகிறது, “… நான் உங்களுக்காக வானத்தின் வெள்ள வாயில்களைத் திறக்கவில்லையா என்று பாருங்கள், உங்கள் தேவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்காக ஊற்றுகிறேன்.”

இதோ ஒரு  ஒப்பந்தம்!


  1. ஒரு காசோலை அல்லது கமிஷன் அல்லது வணிக விற்பனை மூலம் கடவுள் எனக்குக் கொடுத்தவற்றில் 10% திருப்பித் தரவும். (உங்கள் வேலை / வணிகம் / வருமானம் / அனைத்தும் எப்படியும் அவரிடமிருந்து வந்தன!)
  2. அவர் வானத்தின் ஜன்னல்களைத் திறந்து, என் கனவான கனவுகளுக்கு அப்பால் ஆசீர்வாதங்களை என்மீது ஊற்றுகிறார்.

சம்மதமா!


இத்தனை ஆண்டுகளில் இந்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் தான் பலர் செயல்படுகிறார்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையின் முடிவுகளை வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

ஆனால் மக்கள் அதைக் கேட்க விரும்பவில்லை.

அதை  “உண்மையான உதவி” என்று அவர்கள் கருதுவதில்லை.

மக்கள் நிதி ஆலோசனை கேட்கும்போது, ​​அவர்களிடம் தசமபாகம் பற்றி கேட்டால் கேள்விக்கு அவர்கள் கோபப்படுவதைப் போலவே,

“இப்போதே தசமபாகம் கொடுக்க முடியாது, இந்த கடனில் சிலவற்றைச் செலுத்தியபின்பு நாங்கள் கொடுப்போம்…”
"அல்லது எங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கும்போது அல்லது (விருப்பமான சிந்தனையை இங்கே செருகவும்)"

மீண்டும், இங்கே உண்மையில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பிரித்து பிரிப்போம். (நாம் ஏன் இவ்வாறு சிந்திக்கிறோம் என்பதை ஆராய ஒவ்வொரு நாளும் சில நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொண்டால்  அச்சங்களை களையெடுக்க முடியும்.)

 ​​“என்னால் தசமபாகம் கொடுக்க முடியாது.” - என்று நீங்கள் சொல்லும்போது, நீங்கள் உண்மையில், “கடவுளே, நீங்கள் என்னிடம் சொன்னதை என்னால் செய்ய முடியாது.” என்று சொல்கிறீர்கள்.

நாம் உண்மையிலேயே செயல்படுத்த இயலாத வழிமுறைகளை கடவுள் நமக்கு வழங்குவதில்லை என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அவர் அறிவுறுத்தல்களைக் கொடுக்கும்போது, ​​அவற்றைச் செய்ய அவர் நமக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறார்.

அவை எளிதானதாகத்தெரியாமலிருக்கலாம், அல்லது அது எப்படி சாத்தியமாகும் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடியாமல் போகலாம், ஆனால் அவர் நமக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தால், அதை செய்ய நாம் திறமையானவர்கள்.

'என்னால் முடியாது' என்று சொல்வது அநேகமாக தவறான வார்த்தையாகவும் இருக்கலாம். நீங்கள் ஒருவேளை சொல்வது என்னவென்றால், “கடவுளே, நான் அதிகப்படியான கடனை எடுத்துள்ளேன். என்னிடம் பல மாதாந்திர கொடுப்பனவுகள் உள்ளன, அவை அனைத்தையும் நான் செலுத்தும் நேரத்தில், எனது சம்சம்பளத்தில் எதுவும் மிச்சமில்லை. எனக்கு நிறைய மிச்சம் இருந்தால், நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு சிலவற்றைக் கொடுப்பேன்!".

உங்களுடன் உண்மையாக இருங்கள். நீங்கள்தசமபாகம் செலுத்தாதபடி பிசாசு உங்களுடன் பேசும்.

ஏன்? சிந்தித்து பாருங்கள்:

  1. தசமபாகம் செய்யும்போது வானத்தின் ஜன்னல்களைத் திறந்து, ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது இடைவிடாமல் ஊற்றப்படுகிறது. (பிசாசு அதை விரும்பவில்லை)
  2. நீங்கள் தசமபாகம் செய்யும்போது, ​​உங்கள் பொருட்டு கடவுள் பிசாசை கண்டிப்பார்! (பிசாசு உண்மையில் அதை விரும்பவில்லை)
நிச்சயமாக பிசாசு உங்களை  நிதி நிலைமையில் போராட வைக்கும்!

நீங்கள் தசமபாகம் கொடுக்க முடியாது என்று பிசாசு உங்களை நம்ப வைக்க முடிந்தால், வானத்தின் ஜன்னல்கள் மூடுகின்றன, நீங்கள் உங்கள் நிதி சிக்கலில் சிக்கித் தவிப்பிப்பீர்கள், மேலும் அவர் உங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் பணம் மற்றும் நீங்கள் உற்பத்தி செய்வதிலிருந்து பிசாசை  கண்டிக்கமுடிவதில்லை. (கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை).

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால்,

உங்கள் நிதிகளில் வேலை செய்ய தசமபாகம் கடவுளுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது.

இப்போது உங்கள் பணம் இறுக்கமாக இருந்தால், அதுதான் உங்களுக்குத் தேவை!

இது கடவுள், படைப்பாளர், அள்ளி தருபவர், நிதியாளர், பயனாளி, உங்கள் பணத்தில் இப்போது வேலை செய்ய உதவும்.

வெளிப்படையாக, நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ அது சரியாக செயல்படவில்லை, எனவே நீங்கள் நம்பிக்கையின் ஒரு படி எடுத்து கடவுளின் வார்த்தையைச் செயல்படுத்தலாம்.

நீங்கள் தசமபாகம் கொடுக்க முடியாதபோது என்ன செய்வது

இது நன்றாக இருக்கும்.

இது உங்கள் நிதி வாழ்க்கையை புரட்டப் போகிறது.

உங்களின் வேலை செய்யாத பழைய நிதி சமன்பாடு இங்கே:

வருமானம்  - செலவுகள்  =  0

புதிய சமன்பாடு இங்கே கடவுள் உங்களுக்காக கொடுப்பது:

வருமானம் - தசமபாகம்  = செலவு போக மீதமுள்ள பணம்.

கேள்வி என்னவென்றால், அதை முயற்சி செய்ய உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கிறதா?

"விசுவாசத்தினாலே ஜீவனுள்ளவர்" என்று பைபிள் மீண்டும் மீண்டும் இதைத்தான் கூறுகிறது.

கிறிஸ்தவர்களே, வாழ்க, செயல்படுங்கள், நம்பிக்கை வையுங்கள். பைபிள் பிரசங்கிப்பதை வாழுங்கள்.

எனவே நிஜ வாழ்க்கையில் அது எப்படி இருக்கிறது என்பது இங்கே:

விசுவாசம் வருமானத்தை முதலில் எழுதுகிறது.

விசுவாசம் உங்கள் வருமானத்தில் 10% கடவுளுக்கு முதல் தருகிறது.

விசுவாசம் கூறுகிறது, "நான் தசமபாகம் செய்யப் போகிறேன், கடவுள் தான் செய்வார் என்று சொன்னதைச் செய்வார் என்று நம்புகிறேன்!”

உங்கள் வங்கி கணக்கு நிலுவை விட, கடவுளின் வார்த்தையை நம்புவதற்குவிசுவாசம்  தேர்வு செய்கிறது.

ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து, அந்த தசமபாகத்தை முதலில்செலுத்துவதின் மூலம் உங்கள் நம்பிக்கையை நிரூபிக்கவும்.

தசமபாகம் செய்வது மாம்சத்தில் கடினமாக இருக்கும் என்பதை கடவுள் அறிந்திருந்தார்.

மல்கியா 3: 10-ல் கடவுள் உண்மையில் தசமபாகம் செய்யும் பகுதியில் “அவரைச் சோதிக்கவும், அவரை முயற்சி செய்து நிரூபிக்கவும்” என்று கூறுவதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?

கடவுள் அதைச் செய்யும்படி சொன்ன பைபிளில் உள்ள ஒரே இடம் இதுதான்.

அவர் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவது, “நீங்கள் நிதி விஷயத்தில் என்னை நம்பலாம். என்னை முதலில் வைக்கவும், உங்கள் நிதி நம்பிக்கையை என் மீது வைக்கவும், நீங்கள் என்னை நம்புகிறீர்கள் என்பதை நிரூபிக்கவும், பின்னர் நான் உங்களுக்கு போதுமான வாழ்க்கையை வழங்க முடியும். ”

நீங்கள் இதை செய்ய முடியும்.

நீங்கள் தசமபாகம் கொடுக்க முடியும்.

எதுவாக இருந்தாலும் அதைச் செய்ய உங்கள் இதயத்தில் அர்ப்பணிப்பை ஏற்படுத்துங்கள்.

முதலில் ஒரு டன் பணம் சம்பாதிப்பது அல்லது நிதி பட்ஜெட் வழிகாட்டியாக இருப்பது என்பது ஒரு விஷயமல்ல.

இது முன்னுரிமை பற்றியது. எதை முதலில் வைப்பது பற்றியது.

கடவுள் தான் உங்கள் முதலிடம். அதனால்தான் உங்கள் பணம் அவரிடம் முதலில் செல்கிறது.

உங்கள் செலவுகள் உங்களுக்கு முதலிடத்தில் இருந்தன, அதனால்தான் அவை உங்கள் பணத்தை முதலில் பெற்றன.

நீங்கள் இப்போது ஒருதசமபாகம் செலுத்துபவர். எதுவாக இருந்தாலும், அவரிடம் திரும்பி வரும் எல்லாவற்றிலும் 10% ஐ நீங்கள் முதலில் தருகிறீர்கள்.

“நீங்கள் இதை எவ்வாறு செயல்படுத்தப் போகிறீர்கள்” என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்காதீர்கள் - நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து தசமபாகம்செய்யுங்கள், மேலும் கடவுள் “அதைச் செயல்படுத்துவார்"

வானத்தின் ஜன்னல்கள் இப்போது உங்களுக்கு மேலே தொடர்ந்து திறந்திருக்கும், தொடர்ந்து உங்கள் தேவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை ஊற்றுகின்றன!

இது உங்கள் நிதி மாற்றத்தின் தொடக்கமாகும்.

நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்க்கலாம், அதிகரிப்பை எதிர்பார்க்கலாம், நிரம்பிவழிதலை எதிர்பார்க்கலாம், எனவே நீங்கள் திரும்பி மற்றவர்களுக்கு இன்னும் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும்!

Post a Comment

Previous Post Next Post